Abelles

4x  Diumenges - clase & practica

desde 2.09.2012 | 20.00 hores - 22.00 hores

Gratuit 

porteu alguna cosa per picar

Abella de la Conca 

 a la sala del ajuntament

Asegura el teu lloc 

truca al numero 635506591